top of page
KIRJAN ULKOASU, Suukkoja ja säröjä sukupolvisuhteissa, Väestöliitto 2020_2.jpg
KIRJAN ULKOASU, Suukkoja ja säröjä sukupolvisuhteissa, Väestöliitto 2020_3.jpg

KIRJAN ULKOASU / VÄESTÖLIITTO

Suunnittelin ulkoasun ja taiton Väestöliiton teokselle "Suukkoja ja säröjä sukupolvisuhteissa", 2020. Tein ulkoasun sekä painettuun että verkossa julkaistuun versioon. Vuonna 2021 tein Väestöliitolle artikkelisarjan taiton ja verkkojulkaisun. Vuonna 2022 toteutin "Suukkoja ja säröjä"-blogin julkaisun verkkosivuilla sekä tavallisessa että selkokielisessä muodossa. Vuonna 2023 kirjoitimme ja toimitimme vastuuasiantuntija Minna Oulasmaan kanssa "Kerro mulle!"-oppaan, johon tein myös visuaalisen ilmeen ja taiton. Vuonna 2024 yhteistyö jatkuu, ja teemme oppaasta painetun kirjan.

Suunnittelutyössä olen noudattanut Väestöliiton graafista ohjeistoa tuoden mukaan omia ideoitani, kuhunkin materiaaliin sopivalla tavalla. Verkkomateriaalit olen tehnyt viralliset saavutettavuuskriteerit huomioiden.

Tutustu tästä Kerro mulle! -oppaaseen. Väestöliiton julkaisemassa maksuttomassa oppaassa käsittelemme perheissä ja sukupolvisuhteissa hämmennystä aiheuttavia asioita. Opas sopii aikuisille sekä alakouluikäisille lapsille yhdessä aikuisen kanssa luettavaksi ja keskustelun herättäjäksi. 20 lyhyttä tarinaa ja eri teemoihin liittyvät asiantuntijavastaukset herättelevät ja kannustavat avoimuuten sukupolvien välillä.

bottom of page